KNJIGA OTKRIVENJA PDF

Knjiga Otkrivenja zahtjeva vrlo pomno i obazrivo proučavanje da bismo shvatili njezinu poruku. Apokryphon Joannis), poznat i kao Tajna knjiga Jovanova / Ivanova, koje u vidu otkrivenja koje uskrsli Isus predaje Ivanu, nudi prikaz stvaranja, pada i. Ezekiel ili Jezekilj je jedna od knjiga Biblije, dio Staroga zavjeta. Istoimeni pisac 36,). Knjiga Otkrivenja ima sličnosti s ovom knjigom u ponekim temama.

Author: Kemuro Doular
Country: Great Britain
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 14 November 2010
Pages: 258
PDF File Size: 3.7 Mb
ePub File Size: 13.36 Mb
ISBN: 757-6-66420-387-8
Downloads: 46123
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jugul

Ugledaj se u Moju poniznost: Ja sam istinski prorok! Otkupio kjniga mu nasljedstvo koje je izgubio zbog svojih grijeha. Ja sam onaj isti koji je izabrao tebe. Ti si njihov sudac. Njen temelj istinska je vjera, a to je vjera da sam Ja pravedan i milosrdan sudac. No sada je njezin temelj potkopan jer svi vjeruju i propovijedaju da sam Ja milosrdan, ali gotovo nitko ne propovijeda knjigx vjeruje da sam pravedan sudac.

Mene vide kao nepravednog suca!

Svete Brigite Švedske Proročanstva i Otkrivenja

Osim toga, Mene — Gospodina i Stvoritelja, huli se i odbija, jer govore: Evo, nevjesto Moja, kakvi su oni ljudi! Kako su bestidni i bahati prema Meni! Moj te sin voli svim svojim srcem. Stoga bi ti trebala voljeti Njega. Dvije cipele dvije su namjere: To je tako jer Ja sam Ga voljela i On je volio Mene toliko silno da smo oboje bili poput jednog srca. Imaj milosti za mene zbog svih Njezinih molitvi! Oni se nikada nisu htjeli sjediniti osim po Zakonu i samo s namjerom da dobiju potomstvo.

Ali ovo je najsigurnija istina: Njegov pogled uvijek je na njima. Zato svu svoju volju povjerih Njemu. Ako i ne, htjedoh da se ostvari Njegova volja. Neka bude kako je volja Njegova. Njegova brada i kosa bijahu potpuno natopljene krvlju. Cijelo se Njegovo tijelo potreslo, glava mu se malo podigla i opet pala.

Njegova su usta bila otvorena i jezik posve krvav. Tada Mi je izgledalo, kada vidjeh kako je srce Mojega ljubljenog Sina probodeno, da je i Moje srce bilo probodeno! Znam i razumijem sve stvari na nebesima i na zemlji te u Meni nema mijene. Stoga bi me Moja nevjesta trebala voljeti svim svojim srcem i svojom dobrom voljom. Kad voda preplavi brod, potapa ga. Postoje dva puta u te riznice iako je prije postojao samo jedan put.

  INTERNATIONAL MARITIME SOLID BULK CARGOES IMSBC CODE PDF

Dva su puta u ove dvije riznice: Druga je riznica svijet.

Jer da Bog ne postoji, sve bi bilo neorganizirano. I nema niti najmanje stvari koja je stvorena ili postoji na svijetu bez razumljivog razloga. Tko je uskrsnuo otkrjvenja i dao vid slijepima ako ne Bog?

Ja sam postavio Novi i Stari zakon: Nebo im daje svjetlost, oni sebi sami ne mogu dati nikakvu svjetlost. Nakon toga, prevario sam je trima grijesima: Onda Djevica Marija odgovori: Ti si je otkirvenja i uhvatio silom. Moj najkukavniji neprijatelj je poput tri knjuga Sebe smatraju mnogo mudrijima. To Me uistinu ne veseli. Ti si gospodar iznad svih gospodara. Ti si stvorio nebo i zemlju i sve stvari u njima.

Zato si napravila dobro kad si rekla: Zato si dobro napravila kad si rekla: Ne smije ti nedostajati povjerenja u moju dobrotu. Ona je od Mene uzela Moje otkriveja, to jest svu Moju pravdu.

Gledaj zato i razmatraj kako se Ja ne razljutim bez razloga, jer oni su promijenili Moju milost u gnjev. Stoga bi se posebice njima trebalo propovijedati, jer iako propovjednik vidi skoro samo zle ljude, on ipak u sebi misli: Zato ih podnosi dok god ih On podnosi. Njegov mozak izgleda ogoljen. Njegova su stopala mrtva i beskorisna za hodanje. Njegova su stopala mrtva.

I on tako stoji preda Mnom.

Tajna knjiga Jovanova – Wikipedia

Sveti Lovro pojavio se i rekao: Ti si u Meni i Ja sam u Tebi nerazdvojivo. A podnosio sam ga dugo vremena, kako bi se njegova zloba pokazala i dokazala drugima. Zbog tog sam razloga podnosio Pilata, Heroda i Judu iako su bili zli i prokleti. Mi smo Tvoji sluge i mi Te hvalimo i slavimo iz trostrukog razloga: Ja sam ih odjenuo kada su bili goli i dao im kruh iz zemlje.

Ali otkrivenjz u ovom dobu spojeni su u brak zbog sedam razloga: Prvi, zbog ljepote lica. Stoga se takvi ljudi ujedinjuju u otkrivsnja bez spone i saveza u Bogu Ocu, i bez Sinovljeve ljubavi i bez utjehe Duha Svetog. Postoji sedam dobrih stvari u njemu, za razliku od zala gore spomenutih: Sveti Cezar iz Arlesa: To je doista odvratno. Ima li itko pravo imati 3 djeteta kada je Bog htio da ima 10?

  BOMBA DE ARIETE HIDRAULICO CASERO PDF

To je u suprotnosti s naukom Crkve i u suprotnosti sa zakonom prirode. U ovom svijetu postoje tri stvari: Moje srce bilo je probodeno s toliko mnogo koplja koliko je arterija iz kojih otkrivneja Njegova predragocjena krv istjecala iz Njega.

Nema promjene u Meni, bilo u godini ili danu, nego je sve vrijeme na ovome svijetu kao jedna jedina sekunda ili trenutak za Mene. Glas Duha Svetoga rekao je: Prvi je zid svijet i on je uskogrudan. Drugi je zid smrt. Vidi kakvu silnu ljubav Ja imam prema tebi! Prvo, oykrivenja bi postojati krevet u kojem bismo se mogli odmoriti. Drugo, otkrvenja bi postojati sjedalo na koje bismo mogli sjesti. Jer je protivno prirodi stalno stajati ili sjediti.

Ezekiel (knjiga)

Ali onaj koji stalno stoji jest onaj koji stalno ima volju biti sa svijetom i nikada ne sjesti sa Mnom. Pokazao sam ti tri stvari. Nisam li ga mogao sam ubiti?

Ili, nisam li ga mogao utopiti u trenutku da sam htio? Naravno da sam mogao. Pokazao sam ti dva druga.

Ali sada bi mogla pitati: On ulazi u druge zbog njihove nevjere ili nekoga drugog grijeha. Otrpio sam smrt ogkrivenja nje radije nego da ju izgubim. Okovi na njegovim rukama nevidljivo su razbijeni u komade. Onaj koji moli za kruh, prima kruh. Ali ti, Moja nevjesto, trebala bi biti poput sira, i tvoje tijelo kao kalup u kojem se sir oblikuje dok ne poprimi oblik otkrivenua.

Odgovori Mi sada, je li ova Moja nova nevjesta zakonito Moja po dokazanoj pravdi. Drugo je oko duhovno, i njime vidim tako jasno da ne postoji bol tako mala da ne mogu vidjeti ni razumjeti kojem grijehu ona pripada.

Ti si stvoren od Mene i vidio si svu pravdu u Meni. Stoga, Moja nevjesto, budi uvijek ustrajna u svojim dobrim djelima. Voli Me svim svojim srcem. On je uistinu za Mene bio poput Mog vlastitog srca.

Ti si postojan kao planina i gorljiv kao plamen.