DOSTOJEVSKI JEVREJSKO PITANJE PDF

Oct 6, evski Jevrejsko Pitanje Srpski Prevod E-Knjiga PDF Download ~ Besplatne E-Knjige. Jevrejsko ritualno ubistvo Dva glavna jevrejska blagdana koja se mogu povezati sa ritualnim ubijanjem hrišćana jesu Purim (slavi se na. F.M. Dostojevski Idiot Idiot, idiotizam gr.(idiotes nestrunjak, neznalica, eprtlja; privatan, samostalan) 1. slaboumnost, tupoglavost, blesavost.

Author: Fenrijora Zulunos
Country: Vietnam
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 10 April 2012
Pages: 475
PDF File Size: 1.49 Mb
ePub File Size: 18.83 Mb
ISBN: 657-4-91062-273-9
Downloads: 11337
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dinris

DOSTOJEVSKI KNJIGE DOWNLOAD

Published on Apr View Download Dostojevski Idiot Idiot, idiotizam gr. Idiotizam je smatran za prirodno stanje u kojem su sve osobe roene, a formalno obrazovanje je gradilo dostojesvki. Odbijanje sudjelovanja u javnom ivotu, kao to je demokratska vlast u polisu, smatrano je neasnim, a idioti su smatrani kao ljudi sa loim rasuivanjem u javnim i politikim pitanjima.

Vremenom se pojam idiota udaljio od svoje izvorne konotacije i danas oznaava iduviduu sa mentalnim zaostatkom i loim rasuivanjem, ukratko, glupu osobu.

Meutim tom jednom rijeju, Dostojevski nam je opisao i upoznao nas sa glavnim likom svog romana. Okvirno bi se pria mogla svesti na povratak mladog kneza Lava Nikolajevia Mikina iz inozemstva u Rusiju, gdje je dostojevwki na lijeenju. Tokom putovanja, u vozu, upoznaje Jevrejski Sejmonovia Rogoina i posredno, preko njegove prie, upoznaje i Nastasju Filipovnu Barakov, i ovo je ljubavni trougao koji dominira i odreuje smjer kretanja ne samo njih, nego i mnogih drugih likova Mikin, knez po porijeklu, dakle vii stale, eli da posjeti daljnju rodbinu u Petrogradu, gdje je primljen sa sumnjom da trai pare i pomo, zbog svoj bijednog izgleda.

Tu upoznaje porodicu Jepanin, oca, majku i njihove tri kerke od kojih e najmlaa, Alagaja, imati najvie utjecaja na deavanja u romanu i u kneevoj dui. Knez, posredstvom Jepaninovih i, moda i vie, injenicom da je dobio nasljedstvo, biva uveden u dostojevsji krugove drutva.

Njegov neuspijean odnos sa Nastasjom ga privremeno udaljava od tih krugova, ali se on vraa, biva mu oproteno. Glasine krue da e da1 2Klai, Bratoljub: Veliki rijenik stranih rijei, izraza i kratica, Nakon to odlui da se eni Nastasjom, vostojevski bjei na dan vjenanja sa Rogainom.

Mikin ih slijedi i saznaje da je Rogoin ubio Nastasju zbog ega je poslije osuen na robiju. Knez potpuno poludi i biva prebaen u mentalnu bolnicu. Alagaja bjei od roditelja i udaje se za poljskog emigranta. To bi bio onaj najgoliji sie romana. Pored navedenih likova, roman je pun razliitim likovima, svaki sa svojom takom gledita, sa svojim razumijevanjem svijeta, to sve skupa gradi polifoniju ovog romana. Ta polifonija nije karakteristina samo za ovaj roman Dostojevskog nego i za njegove ostale romane.

Polifonija ili vieglasje je izraz koji se koristi u muzici, a oznaava kombiniranje nezavisnih glasova koje povezuje zakon harmonije, a u irem smislu je i mogunost sviranja vie nota istovremeno na instrumentu. Kako se taj jedan muziki izraz moe primijeniti na knjievno stvaralatvo Dostojevskog?

Bahtin kae da Dostojevski, poput Geteovog Prometejane stvara neme robove kao Zeusve slobodne ljude, kadre da stanu pred svog tvorca, da se ne sloe sa njim, pa ak dostojefski da se pobune protiv njega. Jevrejwko od njih ima ne samo svoj ivot, nego i svoj karakter, miljenje, pripadnost ili ne pripadnost ovom ili onom staleu, imaju svoj glas koji koriste da kau ono ta dostojevskki.

To je ptianje polifonija, mnotvo samostalnih i neslivenih glasova i svesti, stvarna polifonija punopravnih glasova doista je osnovna odlika romana Dostojevskog. Njegovi likovi nisu glasnogovornici autorovog stava, ali se njihovi glasovi koncipiraju onako kako se u dstojevski obinog tipa koncipira glas samog autora.

Nije bitno kako svijet vidi junaka, nego kako junak vidi i doivljava svijet oko njega, sa njegove take gledita i iz njegovog ivotnog iskustva. Predstavljeno je ruskog drutva Smjeteni su u jedan isti prostor da koegzistiraju i meusobno djeluju. Dakle, Dostojevski nastoji da prikae svijet ne u vremenu, nego u prostoru. On tei da etape shvati u njihovoj istovremenosti, da ih dramski postavi jedne pored drugih i suprotstavi jedne drugima.

  FLORA MEDICINAL DE COLOMBIA HERNANDO GARCIA BARRIGA PDF

Snai se u svetu znailo je za njega shvatiti sve zadraje toga sveta kao istovremene, vidjeti njihove uzajamne odnose u preseku jednog trenutka. Problemi poetike Dostojevskog Sa avolom, sa svojim alter ego, sa svojom dostojegski se rei da Dostojevski tei da iz svake protivrenosti u jednom oveku naini dvoje ljudi, da bi dramatizovao tu proturenost i ekstenzivno je razvio.

Knez Mikin, idiot, glavni junak romana, porijeklom piganje vieg drutva, bolestan, ovjek je visokih moralnih naela, pun pitamje shvatanja svijeta i svjetskih tekovina, naivan, dobroduan, nespretnjakovi. Oi mu behu krupne plave i pomno bi se zagledale u oveka; u njihovom pogledu italo se neto blago, ali teko, neto puno onog udnog izraza po kome ovek ve na prvi pogled kod neke linosti uoi padajuu dostojjevski Nasuprot njemu stoji Parten Sejmonovi Rogoin, narodski ovjek, krupan, drzak, strastven, lukav na licu se mladievom ogledae neto strasniko, skoro bolno, to se nije slagalo sa drzovitim grubim mu osmehom i sa prodiruim jervejsko pogledom10 Ve pri samom njihovom upoznavanju jasno se istiu kvalitete jedne i druge linosti.

Bojaljivi i boleljivi knez sa svojom blagou dostojevskj naivnou nasuprot obinom ovjeku punom snage i lukavosti, strasti i elje da tu strast maksimalno i ostvari.

Jedan samosvjesno zabrinut nad svakom svojom rijeju, da ta ista rije ne bi unitila smisao ideje, i drugi sav predat zemaljskom ivotu, zauzet nasljedstvom i strau za jednom enom. Nastasju Filipovnu takoe upoznajemo pri tom prvom njihovom susretu, ali samo posredno, preko prie,a u razvoju deavanja i posredstvom slike, prije nego je aktivno upozna.

Dok se dva muka lika sama izjanjavaju o svom statusu, o Nastasiji i njenom ivotu doznajemo posredno, preko Anastasija Ivanovia Tackog, ovjeka pitaanje je Nastasiju kao siroe plemike porodice primio na svoje imanje gdje je odrasla i odgajana, i gdje ju je Tacki nemoralno iskoristio. Sve detalje iz njenog ivota, pa i njena osjeanja doznajemo posredno. Jedna jako inteligentna, lijepa i obrazovana ena. Mikin saznaje za Nastasju od Rogoina koji je u nju zaljubljen.

Knez biva odmah zainteresovan za tu uvenu i uz to skandaloznu ljepoticu. Kada poslije i vidi njenu sliku,8 9Ibd 83 Idiot, knjiga prva. Njihovim upoznavanjem zatvara se trougao. Upoznaju se na njenoj roendanskoj zabavi, jevrejxko se jasno prikae njen odnos spram Rogoina.

On je za nju geak tj. Sav njen prezir prema staleu, prema bogatstvu, prema uopte ivotnim vrijednostima tadanjeg drutva je iskazala jednom gestom. Bacila je sveanj para u vatru. Knez, osjetljiv na ljudsku unutarnju bol i patnju odmah shvati u kakvom je ona stanju i prosi je. Samilost je najglavniji, pa moda i jedini zakon bia sveg oveanstva Rogoin opijen strau prema Nastasiji, cijelo vrijeme vaga izmedju mrnje i ljubavi prema Mikinu.

Vodi Mikina na vidi kopiju slike Isusa skinutog sa krsta od slikara Holbaina rekavi da se od te slike moe izgubiti vjera. Da li to izraava i njegovo kolebanje osjeaja prema Mikinu? Ta elja da se vjeruje jednom ovjeku, potenomplemenitom, velikodunom, ali koji je ipak na kraju samo ovjek? Isus u kripti je na kraju ipak jo samo jedno mrtvo tijelo koje lii na sva druga mrtva tijela.

A knez je jo samo jedan mukarac, koji nakon to obea da odustaje od Nastasije ipak ode na njena vrata. Blagoslov Rogoinove senilne majke nad glavim Mikina je samo blagoslov Rogoinovoj nakani da ga ubije. Sa svim svojim osobinama, izuzev bolesti, Mikin je prikazan ikao jedna alegorija Isusa Krista. Spreman je da se rtvuje za druge i drugi to obilato koriste, ali ne bez grie savjeti. Svo to saaljenje koje on osjeti ve pri samom pogledu na Nastasijinu sliku, a kasnije kao svjedok navedene scene kupovanja mlade, paljenje para, aliuzije da je ona jedna propala ena, preljubnica, sve to neminovno sugerie na neki nain odnos Krista prema Magdaleni.

Ljubav i saaljenje, kao prema malom djetetu, to je ono to Mikin osjea prema Nastasiji Filipovnoj. A ta osjea ona, ena koja sama sebe gura u propast, zbog sramote jednom nanesene, ona sama sebe igoe kao besramnicu i nedostojnu.

  LENZE EVS9326-ES PDF

Pred tim saaljenjem ona prvo bude okirana, pa obradovana, ali na koncu kad spazi da joj to saaljenje, poput ogledala vraa njenu sliku sebe same, ona od tog trenutka bjei od Mikina. Voli ga zbog njegovog idealnog vitetva, to to je spreman da se trvuje, to to je on sposoban da vidi i njene dobre strane, inteligenciju, ljepotu, potencijal jednog dobrog ivota.

Ona je sebe osudila na ivot grenice i zato se okree Rogoinu, koji je voli strasno, ali ona sebe, svoj ponos kanjava time to trai da je on za pare kupi.

Time zapoinje nona mora sva tri lika. Mikin iz saaljenja voli Nastasiju jer eli da je zatiti.

Mikin voli i ali Rogoina jer zna da Nastasje ide sa njim samo zato da sebi naudi. Rogoin voli Nastasiju strasno, skoro divljaki.

Rogoin poinje da mrzi Mikina zbog Nastasje Nastasja saznajemo od Rogoina voli Mikina li ne eli da ga ponizi i uniti mu drutveni status Nastasija koristi Rogoina da bi pobjegla od Mikina i sebe kaznila. Tada na scenu, kao suprotnost Nastasji Filipovnoj izlazi Alagaja, najmlaa ker Jepanina. Djevojka iz vieg srednjeg pitwnje drutva, koji naginje ka visokim slojevima. Djevojka bez mrlje takorei, obrazovana, lijepa, ali stegnuta drutvenim okovima i predstojeom udajom.

Ve se od poetka tu javlja mnotvo prosaca, od Tackog, koji zbog Nastasje nije mogao formalno da zaprosi Alagaju, tu je inovnik iz ureda njenog oca i prijatelj dstojevski djetinstva Gavrilo Ardalinovi Ganja, koji je potajno iz koristi eli dok u isto vrijeme prosi Nastasju kojoj je obean miraz, jedan jako pristojan Jevgenije Pavlovi, kojeg Nastasja spletkama eli da izgura iz igre i omogui da se knez oeni Alagajom.

Kao to se vidi Alagaja je okruena mukarcima koji imaju direktne ili posredne veze sa Nastasijom. Iza svih podsmijeha, nazivajui ga siromanim vitezom i direkno aludirajui na ludost Don Kihota, ona shvata da je to jedan od naina da pobjegne od stega drutva.

idiot dostojevski

Takoer, uoava i cijeni onu njegovu blagost i plemenitost i zbog toga ga voli. Mikin i o njenim osjeajim doznaje posredno, nesposoban da odgonetne njeno toplo-hladno ponaanje,od jako bliskog povjeravanja do hladnog ignorisanja, beskrajnih pokuaja da ga napravi ljubomornim ili nesigurnim.

Ovim sukobom se unitava taj trougao izmeu Mikina, Nastasje i Alagaje, knez napokon objavljuje vjenanje sa Nastasijom. Trouga Mikina, Rogoina i Nastasje razbija Rogoin, ubijajui nju nakon dosttojevski zajednikog bijega na dan vjenanja. Nestankom Nastasije prestaje i veza izmeu Rogoina i Mikina.

Na kraju se treba upitati, ta je to to Mikina ini idiotom? Da li bi se ljudi prema njemu odnosili sa malo vie potovanja da on odmah na poetku za sebe ne izjavi da se lijeio od idiotizma i da je jo uvijek pomalo idiot? Svi ga naizmjenino mrze i vole, svi u njegovom odrazu vide svoju izopaenost, zato mu sve njegove sitne gluposti prataju. Ali na kraju, niko ne voli savrenog ovjeka, niko ne eli da mu ogledalo ugleda ono runo u sebi. Da li je Isus mogao kao ovjek da bude savren?

U svakom sluaju umro je savrenom ljudskom smru koja je unakazila njegovo tijelo da izgleda kao i svaki drugi le. Tako u svijetu koji boga predstavlja jednostavno kao komad mrtvog mesa, jedan dobar ovjek mora da dostojevskk idiot. Fjodor Mihajlovic Dostojevski – Idiot Documents. Nastaju Zloin jevreusko kazna, Idiot, Zli dusi i Igra, monumentalna djela dvadesetog stoljea. Godinu dana poslije, l0. Henning the prince Mychkin DostojevskiBartleby the scrivener Mel-ville Again, why is phi- Documents.

DOSTOJEVSKI KNJIGE DOWNLOAD

Dramsko u fabuli romana Idiot F. Mihhail Dostojevski – tud. Dostojevski – Braca Karamazovi Documents. Dostojevski – Veliki inkvizitor Documents. Dostojevski – Jevrejsko pitanje Documents.