ALATNI STROJEVI 2 PDF

CME FS 2 Bed-Type Milling Machine. Troisdorf. Ponuda: 0. €. Top lot. ALMAC DA PC Facetting Machining Center. Biel/Bienne. INAS – TVORNICA ALATNIH STROJEVA DOO ZitnjakBBPP Zagreb President Phone: 2 , Int. Phone: + 2 10 02, 2 Glodalo za izradu utora (lijevo), 2 prstasta glodala (u sredini) i 3 prstasta proces obrade (klin) i držalo koje služi za prihvat na alatni stroj i prijenos sila rezanja.

Author: Tygoshura Vile
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 28 June 2018
Pages: 182
PDF File Size: 1.45 Mb
ePub File Size: 2.24 Mb
ISBN: 519-4-22089-173-2
Downloads: 2615
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goshakar

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Zahvaljujem se svima koji su korisnim savjetima pomogli da se ova skripta izradi.

Rezni alat

Alatni strojevi za obradu hladno oblikovanje Postupci hladnog oblikovanja su: Karakteristika je ovog postupka strjoevi je vrlo visoki tlak uz vrlo malu brzinu utiskivanja. Sila utiskivanja ovisi o velikom broju utjecajnih faktora: Alat valjak ostvaruje potreban tlak i obavlja posmak, dok glavno gibanje obavlja obradak upet u alat preko glavnog pogonskog valjka. Postoje dvije vrste alata: Radni dio utiskuje puni profil navoja. Izlazni dio postepno izvodi obradak i zahvata.

Na prednjem dijelu alatnog stroja se nalazi matrica. Motori su snage 5 — 40 KW. Slade Ivo 15 Alatni strojevi I 5.

Sastoje se od ulaznog dijela, dijela za kalibriranje svijetlog dijela te izlaznog dijela. Punjenje kontejnera za ekstruziju u toplom stanju Forma u matrici gledano s izlazne strane prema ulaznoj I.

Materijali koji se hladno ekstrudiraju su: Matrica za ekstruziju Priprema za punjenje kontejnera za ekstruziju u hladnom stanju Jednostavna matrica za ekstruziju zlatni gotovi proizvod Primjeri proizvoda proizvedenih ovim procesom su: Postrojenje za ekstruziju I. Kakvi predmeti se proizvode hladnim sabijanjem? Kakko se dijele strojevi za stronevi sabiijanje?

Koji je princip rada stroja za hladno sabijanje? Kako se dijele alati za hladno sabijanje? Na kojim alatnim strojevima se obavlja duboko utiskivanje? Koje karakteristike mora imati alatni stroj za duboko utiskivanje? Koji su razlozi, prednosti i nedostaci dubokog utiskivanja? Objasniti vrste utiskivanja navoja i strojave na kojima se postupak obavlja?

  DEATHWATCH FILLABLE CHARACTER SHEET PDF

Objasniti osnovne karakteristike obrade hladnom deformacijom? Koje karakteristike dobije obradak proizveden hladnom deformacijom? Koje karakteristike mora imati sirovac kod obrade hladnom deformacijom? Kako se dijele matrice kod ekstruzije? Shema mekog lemljenja u elektrotehnici Postupak lemljenja 1. Koriste napon od V dok su im snage od 15 — W. Nedostatak im je da nisu pogodni na mjestima na stojevi je strojevu dovesti toplinu na mali radni prostor.

Kod manjih modela ak minuta do modela koji se spajaju xtrojevi plinsku bocu i traju satima. Nastavci kod lemilica na plin Plinska lemilica sa gumenom cijevi koja alanti spaja na plinsku bocu.

Kod mekoh lemljenja najjednostavniju strojevi su kupke. Traka vodi elemente unaprijed definiranom brzinom kroz stroj, odnosno kroz postupak lemljenja.

Nivo rastaljenog lema u kupki mora biti konstantan. Po izlazu iz kupke lem se hladi. Zatim se zalemljeni elementi brusi kako bi svi spojevi bili iste visine. Na traci su odstojnici nakoje se postavlja radni element I.

Tokarilica – Wikipedija

Bazira se na brzoj promjeni jakosti magnetskog polja koje se inducira u zavojnici. Zbog promjene magnetskog polja, u materijalu koji se u njemu nalazi dolazi do pojave otpora koji se pretvara u toplinu.

Zato alatni stroj za indukcijsko lemljenje mora biti opremljen s: Elektrootporno lemljenje Princip lemljenja laserom I. Za taj efekt potrbna se tri faktora: Vrlo kratko se zagrijava, brzo alatno i daje optimalne rezultate lemljenja.

Koristi se kod sekvencionalnog lemljenja te kod primjene robota za lemljenje. Kako se dijela strojne lemilice? Objasniti lemljenje u kupki Koji su osnovni dijelovi stroja za lemljenje strojeevi kupki?

Pbjasniti osnovne dijelove stroja za valno lemljenje Kakvo je selektivno lemljenje? Kojim strojem se obavlja selektivno lemljenja osnovni dijelovi dtroja Koji sklopove mora imati stroj za indukcijsko lemljenje? Objasniti kao radi stroj za elektrootporno lemljenje? Koji su dijelovi stroja za elektrootporno lemljenje?

Objasniti lemljenje laserom i gdje se koristi Od kojih sklopova je sastavljen stroj za lasersko lemljenje? Prema upotrebi postupka razlikuju sa dva — zavarivanje i navarivanje. Kod hladnog zavarivanja pripreme su nepotrebne, jer se koristi tzv. Kod zavarivanja trenjem ravnih predmeta koristi se posebna glava koja trenjem s aluminijskim obratkom razvija visoku temperaturu rubovima osnovnog materijala, ali se ne ne tali ih na spaja.

  DELL SONICWALL TZ 105 PDF

Slade Ivo 34 Alatni strojevi I 8. Na gornji lim se postavi industrijski eksploziv. Time se definira pritisak i potrebna brzina zavarivanja.

Alatni čelik – Wikipedija

Postavljanje detonatora Presjek zavarenog spoja eksplozijom Simulacija eksplozije I. Generator proizvodi potrebnu Strojevii energiju. Nema dodavanja topline iz nekog drugog izvora, jer je nepotrebna.

Alatni strojevi nogu biti snage od 1kW pa do nekoliko kW. Pogled u VF generator I. Genetaror visoke frekvencije stvara visoko frekventno magnetno polje.

Zavarivanje se koristi u proizvodnji koja zahtjeva brzo spajanje, visoku automatizaciju procesa. Frekvencije rada indukcijskih strojeva za zavarivanje dijele se u tri osnovne grupe: Upotrebljavaju se vodik, gradski plin, propan, butan, plinsko ulje i benzinske pare. Propan C3H8 je plin bez boje i mirisa. Transportira se u bocama, ukapljen. Ukapljivanjem se smanjuje volumen plinova oko puta. Proizvodnja acetilena za industrijske potrebe je iz CaC3 kalcijevog karbida garbure, karbita stdojevi H2O vode.

Pune se do tlaka od 15 bara. Na boce s kisikom postavlja se redukcijski ventil. Moraju biti fleksibilne kako bi se lako mogle voditi od boce do mjesta zavarivanja.

Plava cijev je za kisik, dok je crvena za plin acetilen, butan, propan. Neutralni ima odnos acetilena i kisika C2H2: Mlaznice se postavljanju na vrh plamenika.

O izboru mlaznice ovisi koliko je dobar zavareni spoj. Izbor mlaznice ovisi o: Namot primara zavojnice je spojen na visoki napon U1. Omjer napona primara i sekundara jednak je broju navoja u primaru odnosno sekundaru. Strojevk napon praznog hoda je 80 V u nekim zemljama 70 V.

Alatni Strojevi 1 – II Dio

Agregat za zavarivanje snage motor 8. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.

Storjevi copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script. Size px x x x x We need your help!